KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Czyste powietrze wokół nas

„Czyste powietrze wokół nas” - to Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej.

Na poziomie krajowym patronat honorowy nad programem objęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Koordynatorami programu są:
• poziom krajowy - Główny Inspektorat Sanitarny.
• poziom wojewódzki - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi - koordynator wojewódzki.
• poziom lokalny - Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne - koordynator powiatowy.
• poziom przedszkolny/szkolny - wytypowani koordynatorzy.

Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia jest zmniejszanie rozpowszechniania palenia tytoniu. Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie palenia wśród dzieci i młodzieży. Edukacja antytytoniowa jest niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, socjalizacją od podstaw od najmłodszych lat, biorąc pod uwagę szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.

Program „Czyste powietrze wokół Nas” angażuje dom rodzinny dziecka do współpracy w propagowaniu zdrowia, walczy z negatywnym zjawiskiem biernego palenia, a także umożliwia twórczą aktywację dziecka w różnych formach. Najważniejszym celem projektu jest jednak nauczenie dzieci praktycznej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą papierosy i właśnie ta umiejętność ma przynieść w konsekwencji trwałe efekty wykraczające poza wiek rozwojowy dziecka.

Założenia programu:
• ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
• program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
• stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
• program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:
• wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
• zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:
• wykształcenie umiejętności rozpoznawania rożnych źródeł dymów.
• zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
• zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
• zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
Aspekty realizacji celów skierowanych do dzieci:

1. Ja, troska o mnie – to, co jest bardzo ważne w tym aspekcie i na co zwracaliśmy szczególna uwagę to odpowiednie do poziomu i warunków rozwoju, wyjaśnienie określeń:
• co to znaczy odpowiedzialne podejmowanie decyzji,
• jak podejmowane przeze mnie decyzje i działania wpływają na moje zdrowie,
• palenie w mojej obecności i jak ono na mnie wpływa.

2. Ja i relacje z innymi ludźmi:
• uświadomienie, że jakość kontaktów z innymi ludźmi wpływa na nasze zdrowie,
• przekazywanie prawidłowych wzorców relacji interpersonalnych i zachowań społecznych sprzyjających zdrowiu,
• wstęp do asertywności, obrony własnych praw (do oddychania świeżym powietrzem) bez narażania się na agresję innych, z respektowaniem innych osób włącznie.