KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Współpraca

Nasze przedszkole współpracuje z:


SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 1:

Współpraca przedszkola i szkoły ma za zadanie ujednolicić oddziaływanie edukacyjne tych dwóch instytucji oświatowych. Współdziałamy z najbliższą szkołą w celu przełamania lęku przedszkolaków przed nauką w niej. Co roku dzieci 6-letnie zwiedzają szkołę, oglądają klasy, poznają nauczycieli, by we wrześniu stać się jej uczniami. Nasi absolwenci odwiedzają często przedszkole z występami. Uczniowie i przedszkolaki pamiętają o sobie przy rożnych okazjach.

PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ:

Utrzymujemy stały kontakt z poradnią, kierując do niej dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Specjaliści z poradni pomagają rozwiązać problemy wychowawcze i dydaktyczne naszych wychowanków. Udzielają cennych rad i wskazówek rodzicom i nauczycielom. Prowadzą zajęcia z dziećmi w ramach pojawiania się trudnych tematów związanych m. in. z „używkami”. Nauczycielki korzystają również z warsztatów organizowanych przez poradnię.

TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ DZIECI:

Od wielu lat przedszkole współpracuje z TPD, ponieważ instytucja ta prowadzi działalność wychowawczą, opiekuńczą i oświatową na rzecz najmłodszych. Zbieramy fundusze, które zasilają konto tej organizacji. Na terenie przedszkola odbywa się sprzedaż kartek świątecznych, malowanek, książeczek i kalendarzy z której dochód przeznaczony jest na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci. Propagujemy i wspieramy również akcje charytatywną organizowaną przez TPD „Serce na dłoni”.

POLSKIM CZERWONYM KRZYŻEM:

Nasza placówka współdziała z PCK w celu niesienia pomocy potrzebującym. Propagujemy działalność tej instytucji w swoim środowisku. Dzieci z sukcesami uczestniczą w konkursach plastycznych organizowanych przez PCK. Włączyliśmy się do zbiórki pieniędzy w akcji „Gorączka złota” i zostaliśmy laureatami pierwszej nagrody w roku 2007 i drugiej w 2006. W naszym przedszkolu powstał również „Klub Wiewiórki”, dzieci otrzymały legitymacje członkowskie. Ponadto odbył się dla przedszkolaków pokaz pierwszej pomocy „Mały ratowniczek” przygotowany przez członków PCK.

BIBLIOTEKĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Co roku, we wrześniu wznawiamy współpracę z biblioteką. Organizujemy cotygodniowe spotkania z pracownikami biblioteki w przedszkolu, którzy czytają dzieciom książki w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Nasi wychowankowie uczestniczą w konkursach plastycznych organizowanych przez bibliotekę np. „Moja ulubiona postać z baśni H. Ch. Andersena”. Ponadto dzieci zostały zaproszone na uroczyste obchody urodzin Kubusia Puchatka. Mamy również zaszczyt uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi np. autorami książek dla dzieci (A. Grabowski, A. Psut, B. Gawryluk).

DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ:

Tradycją naszego przedszkola jest to, że odwiedzamy mieszkańców domu spokojnej starości przy różnych okazjach. Najmilszym naszym spotkaniem jest uroczystość związana z dniem Babci i Dziadka. Dzieci przygotowują z tej okazji wiersze i piosenki oraz upominki dla pensjonariuszy. Sprawiają im zawsze wielką radość swoim występem. Wizyty te przynoszą wiele wzruszeń starszym i dzieciom, pozostają na długo w pamięci wszystkich.

MUZEUM:

Nie może zabraknąć współpracy naszego przedszkola z muzeum. Współpraca ta zacieśnia się, kiedy zapoznajemy dzieci z historia naszego miasta. To właśnie tutaj dzieci najchętniej poznają legendę związaną z herbem Tomaszowa oraz losy Tomasza Ostrowskiego założyciela naszego miasta. Dzieci biorą udział w spotkaniach autorskich, wystawach, warsztatach, kiermaszach organizowanych przez muzeum.

SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT:

Nasze przedszkole nawiązało współpracę z Tomaszowskim Schroniskiem dla Zwierząt w celu niesienia pomocy porzuconym psom oraz uwrażliwienia dzieci na los tych zwierząt. W ciągu roku kilka razy odwiedzamy schronisko. Zobowiązaliśmy się pomagać psom w różny sposób. Przedszkolaki gromadzą karmę dla zwierząt. Rezygnują ze słodyczy i upominków a zaoszczędzone pieniądze przeznaczają na rzecz schroniska. Ponadto dzieci przygotowują prace plastyczne na aukcje wspierające konto schroniska. Samodzielnie wykonują "cegiełki" w formie rysunków, których sprzedaż zasila konto tej instytucji.