KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
Przedszkole nr 14
w Tomaszowie Mazowieckim
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2015-09-16.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2015-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Katarzyna Ogórek,
  • adres e-mail - p14tomaszow@wikom.pl,
  • numer telefon - 447239981.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 14 wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim. Przedszkole mieści się przy ulicy Leona Witolda  May’a 6/8. Dojazd do przedszkola możliwy jest od ulicy Granicznej, oraz ulicy Wandy Panfil. Ulica, przy której mieści się przedszkole jest ulicą przelotową. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. L. W. May’a. Jest ono ogólnodostępne w godzinach funkcjonowania placówki. Aby wejść do budynku przedszkola należy przejść przez furtkę, której szerokość wynosi 95 cm. Od furtki do schodów prowadzi chodnik o długości 650 cm i szerokości 250 cm. Następnie należy pokonać schody  (4 stopnie każdy o szerokości 300 cm). Od schodów do drzwi głównych budynku trzeba przejść 5 metrów. Drzwi główne  dwuskrzydłowe o szerokości 210  cm otwierane są ręcznie na zewnątrz. Otwierana jest tylko jedna prawa połowa drzwi na zewnątrz. Przy pierwszych drzwiach wejściowych na zewnątrz po prawej stronie na wysokości 145 cm znajduje się dzwonek. Drugie drzwi w wiatrołapie znajdują się w odległości 160 cm od drzwi głównych i otwierane są na kartę zbliżeniową posiadaną przez rodziców dzieci.

Budynek jest dwukondygnacyjny.

W środku budynku nie ma wind i innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Toaleta znajdująca się na parterze budynku w korytarzu bocznym znajdującym się po lewej stronie od wejścia, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie przedszkola w odległości około 20 metrów od głównego wejścia znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp na teren przedszkola osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 44 723 9981  lub mailowo: p14tomaszow@wikom.pl

Brak możliwości skorzystania z tłumacza  języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.