KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kraina liczba - Ogrody Willy'ego

„Dzieci w świecie matematyki – kraina liczb – OGRODY WILLY’EGO”

- koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę.

Program „Dziecko w świecie matematyki, kraina liczb – ogrody Willy’ego" zakłada naukę poprzez zabawę, działanie na konkretach i ćwiczeniach praktycznych. W edukacji najważniejsze są doświadczenia dzieci, które rozwijają myślenie, tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności.

Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych tj. w grupie dzieci 3,4,5,6 letnich oraz wśród dzieci o przyśpieszonym rozwoju.

Celem niniejszego programu jest pomoc w stworzeniu warunków do pełnego rozwoju swoich możliwości umysłowych wszystkim dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

Edukacja matematyczna przedszkolaków musi być wtopiona w działania zmierzające do rozwoju umysłowego dzieci. Procesy intelektualne, od których zależą sukcesy w uczeniu się matematyki, mają szerszy zakres tzn. służą klasyfikowaniu, tworzeniu pojęć, przewidywania skutków działań, sprawnego liczenia, a nie tylko rozwiązywania zadań.

Program został opracowany przez panią: mgr K. Ogórek, mgr E. Domańską, mgr A. Jaskułę, mgr A. Chmielewską-Kieliszek.

Cele realizowanego programu:
• budzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych;
• budowanie motywacji do podejmowania działań z zakresu kształtowania pojęć matematycznych;
• kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
• stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności;
• stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
• wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;
• wprowadzanie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego;
• kształtowanie wyobraźni dziecięcej i umiejętności matematycznych;
• rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania danych, porównywania, uogólniania;
• poznawanie matematycznych podstaw o liczbach naturalnych od 1 conajmniej do 10 w zależności od grupy.